Leveranciers voorwaarden

Facturen richten aan

KIXX BV

Autobaan 5/0202
8210 Loppem
BE 0895 705 225
Mailen naar: invoices@kixx-concept.be

Jobnummer

Gelieve steeds ons jobnummer op de factuur te vermelden. Indien deze niet wordt meegegeven door uw contactpersoon, kunt u deze bij hen opvragen. Facturen zonder jobnummer kunnen niet toegewezen worden en worden hierdoor later betaald.

Betalingstermijn

KIXX betaalt al hun leveranciers op 60 dagen factuurdatum, tenzij anders afgesproken.

Leveranciersafspraken

Rechtstreeks contact met onze klanten is ten strengste verboden. Indien deze clausule geschonden wordt, zullen wij genoodzaakt zijn om de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen. Indien de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt of indien het drukwerk gebreken vertoont, zullen wij genoodzaakt zijn om een compensatie te vragen.