Employer branding lijkt lastig, veel en groots

Toch maken wij het helder en transparant

Corporate identity

Dit is de energie die een onderneming uitstraalt. Zichtbaar en voelbaar: passie, trots, gedrevenheid en de drang om perfectie af te leveren. 

Employer Value Proposition

De belofte en het engagement. Over het loon, de vakantiedagen, flexibiliteit en een balans. Maar ook: waarden, normen en zelfontplooiing.

Eerst intern, dan extern

Zo werkt goede en logisch opgebouwde employer branding. Communicatie is de sleutel tot succes en je communiceert altijd eerst met wie er (al) is. 

Retentiebeleid

Het bestaande team is de perfecte maatstaf en het beste uithangbord. Investeer in ‘-boarding’, geef kansen en volg een duidelijke strategie.

Employer branding
(hou het) natuurlijk!

Stap per stap

We vertrekken samen en we blijven onderweg. Een constante verwevenheid zorgt ervoor dat employer branding een natuurlijk deel wordt van de bedrijfscultuur en het DNA.

Langetermijnvisie

We maken er een duurzame, breed gedragen en structurele inspanning van. Geen blitse sprint, wel een marathon die kadert in een heldere en toekomstgerichte visie.

Gebaseerd op data

Strategische employer branding start met een actuele situatieschets, wordt onderweg bijgestuurd op basis van data en resulteert in het bereiken van een duidelijk doel.

In de
praktijk

"Alles begint met gezond verstand, stilstaan bij wat er is en nadenken over wat komt. Daarna is het zaak te evalueren en te herhalen. Employer branding is een constant proces.”

We kunnen hier natuurlijk uitpakken met een opvallende campagne, breed uitgesmeerd in het straatbeeld, catchy en niet te missen. We hebben ze gemaakt en ze zouden perfect alle employer branding-clichés bevestigen. Dat willen we niet. Als het over employer branding gaat, pleiten we voor nuchterheid en resultaten. 

 Vanzelfsprekend is een groots opgezette rekrutering leuk maar goede, duurzame employer branding is een constant proces. Het gaat over bezig blijven. Over meten, opvolgen en blijven gaan. Intern en extern. Van binnen naar buiten – in die volgorde – en in alle geledingen, tot alles wat van ver en dichtbij te maken heeft met employer branding een perfect natuurlijk aanvoelend gegeven is. Iets wat deel uitmaakt van elke beslissing, zonder dat we eraan herinnerd moeten worden.

Ben je overtuigd dat employer branding niet zomaar 'een dingetje' is?
Neem nu contact op

masterclasses 'employer branding' die we al mochten geven

klanten die succesvol de touwtjes in handen hebben genomen van hun rekruteringsinspanningen

dagen per jaar werken aan je Employer Brand!

Benieuwd naar onze

andere diensten