KIXX is genomineerd voor Trends Gazellen

en we zijn daar bijzonder trots op

In onze voorgaande blog gaven we al prijs dat KIXX genomineerd is voor de Trends Gazellen 2021! Wij zijn alvast super fier en willen jullie graag meegeven hoe je zelf een genomineerde kan worden.

Gazellen?

Uiteraard geen gazellen uit de Serengeti of het Kruger Park. Maar puur Belgisch. De 250 Trends Gazellen worden ieder jaar geselecteerd door de redactie van Trends Magazine. En dit voor het 20e jaar op rij. 

Gazellen zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel vormen van het economische landschap. Bovendien hebben deze ondernemingen een positieve invloed op het ondernemersklimaat in hun regio. 

Een opmerkelijk fenomeen die hiermee samenhangt is dat Genomineerde Gazellen onbewust elkaar opzoeken om business op te bouwen of partnerships aan te gaan. Niet vreemd als je bedenkt dat deze bedrijven er dikwijls eenzelfde mindset en visie op nahouden.Ook bij KIXX zijn er zulke verbanden merkbaar, zo bouwen wij mee aan de marketing van Let’s work, Panelflex en G Constructions, tevens genomineerden voor dit jaar.

Ik wil ook genomineerd worden. Hoe krijg ik dit voor mekaar?

Hoe kan je nu als bedrijf een nominatie in de wacht slepen? Een nominatie volgt niet uit mooie praatjes en plaatsjes, wel uit keiharde groeicijfers.Zo wordt er gekeken naar groei in cashflow, personeelsbestand en toegevoegde waarde. Als we dit in detail bekijken, houdt de redactie met de volgende zaken rekening:


Grootte van de onderneming op basis van toegevoegde waarde:

  • “kleine bedrijven” (met een toegevoegde waarde minder dan 1 mio euro),
  • “middelgrote bedrijven” (met een toegevoegde waarde van 1 tot 5 mio euro) en
  • “grote bedrijven” (met een toegevoegde waarde van meer dan 5 mio euro).

Vervolgens toetsen ze de balansen van de 5 voorbije boekjaren aan 3 criteria en maken een ranking van de groei-evolutie (in absolute en procentuele cijfers):

  • groei in toegevoegde waarde
  • groei in personeelsbestand
  • groei in cashflow

Personeelsbestand:

De bedrijven moeten minstens 10 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd sinds de oprichting.

Ten slotte, toetst de redactie van Trends nog af of de bedrijven een voldoende operationele onafhankelijkheid aan de dag kunnen leggen.

Het bedrijf dat het hoogste in de lijst voorkomt, mag zich een jaar lang Trends Gazellen Ambassadeur noemen. Of dit KIXX wordt? Wij duimen hier alvast en houden jullie zeker op de hoogte! 

Sowieso hebben we deze nominatie te danken aan al onze klanten die ons keer op keer het vertrouwen geven om mee te werken aan hun onderneming. Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar hiervoor!

Benieuwd naar meer?

Laat van je horen!