Museum Aan De IJzer

Voor Museum aan de IJzer stippelde KIXX een strategisch traject uit met als einddoel meer bezoekers naar het museum te krijgen. We richtten onze pijlen in deze eerste fase op een uitgebreide digitale campagne, overzichtelijke website en een gloednieuwe brochure.

#strategie #brochure #website #digitalecampagne

“ We stellen op prijs dat de afspraken worden nagekomen en de targets worden behaald. We krijgen bovendien maandelijkse rapportages tijdens ons overlegmoment. ”

Peter Mouton

Directeur Museum Aan De IJzer

Onze samenwerking in detail
Maselis Next up: Maselis