Hoe een efficiënte marketingplanning opstellen?

Hoe een efficiënte marketingplanning opstellen?

Praktische tips over hoe je een doordachte en succesvolle planning opstelt.

“The success of the strategy lies in the execution.”

Een bekende quote die aangeeft dat een goede planning en uitvoering essentieel zijn voor succes. En toch merken we elke dag dat bedrijven er niet in slagen een doordachte en evenwichtige planning op te stellen, laat staan te volgen.

Daarom geven we je via deze blog graag wat praktische tips mee over hoe je een doordachte en succesvolle planning opstelt.

Het begint allemaal met een doelstelling.

Hoe kan je een routeplan opstellen als je niet weet naar waar de reis gaat? Niet dus.

Bij het opstellen van een marketingplan geldt dit principe. Dus je moet eerst definiëren wat je precies wil bereiken met je bedrijf, je product, je actie en er ook voor zorgen dat je kiest voor een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Meetbaar) doelstelling . Schrijf deze doelstelling ook meteen op.

Hoe informeert de doelgroep zich over je bedrijf, product of dienst?

Ik bekijk nooit de reclamekranten die bij mij in de bus worden gestopt.

En dus gaan we ook geen huis-aan-huis bedeling doen.

De foute denkwijze ligt hier in het idee dat, als je zelf geen gebruik maakt van een bepaald medium, je dan denkt dat er niemand naar kijkt. Anders gezegd: niet iedereen gaat naar de bioscoop, maar dat wil toch niet zeggen dat er niemand naar de bioscoop gaat? Laat het duidelijk zijn dat elk individu zich op een aparte manier informeert. (via krant, internet, radio, tv, collega’s, netwerken, advertising, e-mail, beurzen, …..). Beslis dus niet vanuit eigen bedenkingen maar kruip in de huid van je doelpubliek.

Wat je je moet afvragen vooraleer je start met het opstellen van een marketingplan is: wie is mijn doelgroep en hoe informeert mijn publiek zich. Je kan hier eventueel gebruik maken van het opstellen/uitschrijven van  persona’s (wat zijn gedragingen, typische kenmerken, leeftijd, beroep, enzovoort van mijn doelgroep).

Allemaal digitaal of toch maar een postmailing ?

Na het bepalen van de doelstelling en het definiëren van de doelgroep, kan je aan de slag met het bepalen van de kanalen waarlangs je de doelgroep gaat bereiken. Bepaal eerst de touchpoints die een potentiële klant heeft om met je bedrijf in contact te komen. Bv.: website, telefoon, e-mail, sms, chatfunctie…

Dit zijn kanalen die, als je er geen promo voor maakt, niet gevonden worden. Ze zijn wel nodig natuurlijk, want anders kan de potentiële klant niet in contact komen met je bedrijf.

Na het bepalen van die touchpoints definieer je al jouw communicatiekanalen. Een vaak gehoorde uitspraak: “wij doen alles via de sociale media, want al de rest werkt niet”. Dit is een typisch voorbeeld van Single Channel Approach (we zetten één type kanaal in). Wij durven hier het statement maken dat dit niet werkt, of laten we gematigder zijn: dat dit niet zo goed werkt.

Wat wel werkt volgens ons is Multichannel. Het inzetten van diverse kanalen tegelijkertijd. Concreet betekent dit dat je je mediaplan gaat uitschrijven met activiteiten (acties) in vier kwadranten.

De kwadranten definiëren we als volgt:

ONLINE – OFFLINE – PR & MEDIA – BELEVING

Bij elk van deze onderdelen geef je invulling aan het best passende medium voor je doelgroep in deze categorie. Zorg er gewoon voor dat je in elke categorie een aantal acties doorvoert, al dan niet gefaseerd, maar liefst tegelijkertijd omwille van de grotere impact…

Conclusie

Een doordachte planning vergt wat tijd en logisch denkwerk, maar is zeker niet onhaalbaar.  Het zorgt voor interne rust in de organisatie t.o.v. het ad hoc uitvoeren van acties die iedereen stress bezorgen en eigenlijk al bij voorbaat tot mislukken bestemd zijn.

Daarom:  The succes of the strategy lies in the execution. En zo zijn we weer aan het begin van deze blog.

Daag onze brand consultants uit met jouw plan en ontdek hoe we jouw bedrijf, product of dienst beter op de markt kunnen plaatsen. We helpen je graag bij het succesvol uitvoeren van jouw plannen.

Goooood luck !!

Mis het volgend artikel niet!